Wanita Itu Memang Pencemburu, Maka Engkau Wahai Suami, Bersabarlah

Wanita Itu Memang Pencemburu, Maka Engkau Wahai Suami, Bersabarlah

Ibnu Mas’ud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi ﷺ,
“Allah menetapkan rasa cemburu pada para wanita, maka barangsiapa yang sabar terhadap mereka, maka baginya pahala orang mati syahid.”


Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar dan ia mengisyaratkan akan sahihnya hadis ini.


Para perawinya tsiqoh (terpercaya) hanya saja para ulama memperselisihkan kredibilitas seorang perawi yang bernama Ubaid bin As Sobbah.


✍🏻 Catatan : cemburu ini di maklumi selama tidak melakukan dosa dan pelanggaran syariat


Ferihana Ummu Umamah Al Atsariyyah


𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 : @‌dr.ferihana
https://www.instagram.com/dr.ferihana
𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 : https://t.me/dr_FerihanaUmmuUmamah
𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲𝘀 : Dokter Ferihana
https://www.facebook.com/drFerihanaOfficial
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 : www.ferihana.com
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 : https://youtube.com/@dr.ferihanaofficial
𝗖𝗣 : 0821-2288-7041

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *