Selain mencintai dan meneladani Ummahatul Mukminin Ada hak-hak mereka radhiyallahu ‘anhunn yang lain yang mesti kita tunaikan

Selain mencintai dan meneladani Ummahatul Mukminin
Ada hak-hak mereka radhiyallahu ‘anhunn yang lain yang mesti kita tunaikan
Salah satunya bershalawat kepada mereka
Banyak yang tidak menyadari dalam tasyahud, mereka mengucapkan shalawat kepada keluarga Nabi
Padahal mestinya kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh dan memahaminya agar bernilai pahala disisiNya
Dalam Sunan An-Nasa’i 1/190, bab 52, hadis ke 1289
Musa bin Thalhah dari ayahnya, ia berkata: kami berkata, ya Rasulallah, bagaimana cara bershalawat kepadamu? Beliau menjawab: Kalian ucapkan
اللّهمّ صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Kau sampaikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia; berkahi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.
Dalam Sunan An-Nasa’i 1: 190, bab 52, hadis ke 1291
Musa bin Thalhah berkata, aku bertanya kepada Zaid bin Kharijah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda: Bershalawatlah kalian kepadaku dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, dan kalian ucapkan
اللّهم صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad
Dalam Sunan Ad-Daruquthni 136, kitab shalat, bab kewajiban shalawat dalam tasyahhud, hadits ke 6, Ibnu Mas’ud berkata bahwa Rasululah saw bersabda
من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ ولا على أهل بيتي لم تقبل منه
Barangsiapa yang melakukan shalat, dan di dalamnya tidak bershalawat kepada ku dan Ahlul baitku, maka shalatnya tidak diterima
dr. Ferihana Ummu Sulaym
Mudarrisah di Madrisah Uwais Al Qarniy
Follow
@amida.td
@terasdakwah
@madrasah_uwais_alqarniy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *